Jonah

AlefWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Jonah
Fångarfras Argh
Inoptimalt
Typ Mupp, Tekniknörd
Mupprumstid 2006 -
Främsta ämbete Mupprumsvakt
Kännetecken Oskägg, Dator framför nyllet och Mupprumsdörren bakom till vänster.
Ursprung Moderatmajoritetland
Tillvaroinriktning efter Mupprummet Matematikstudent, spamma Alefwikin

Jonah Schreiber (2732-1991) är en Mupp och galvanisk cell i NV06a. Han ses ofta sitta framför en av Föreningens datorer i Mupprummet, sitta i soffan, titta på mupptavlan eller diskutera poänglöst med kamrater. Flera högt uppsatta muppar har uttryckt att Herr Schreiber bör anses patetisk, liksom resten av mupparna. [1] Kritik av detta fasthåller att Jonah inte kan vara patetisk, då han är upphovsman till flera stora upptäckter, såsom Jonahs Stora Seriösa Sats, Jonahs lilla sats samt ett flertal Jonah-ord. Lyckligtvis är de flesta andra muppar också patetiska från de flestas perspektiv, inklusive många av mupparnas, men från mupparnas synpunkt ses inte att vara patetisk som en negativ egenskap.

Etymologi

Familjenamnet Schreiber har ärvts ned genom de manliga leden i Herr Schreibers familj sedan den Argonbaserade Bävern tilldelade dem det. När detta skedde är okänt. Tilltalsnamnet Jonah tros ursprungligen komma från profeten och marinbiologen "Jona" i "Christians mytologi". Hur "h" lades till namnet är oklart, och flera skolor finns om var den skall läggas till. Herr Schreiber har drivit på att "h" skall vara efter "a" i namnet, och har fått alla namn i de officiella dokument Konungariket Sverige förfogar över om honom skrivet på detta sätt, och således är denna variant mest etablerad. En teori om varför "h" lades till namnet är därför att namn som slutar på ett "a" ofta är ett kvinnligt namn på svenska och Muppiska och att "h" skulle ha lagts till i översättningen så att Herr Schreiber inte skulle plågas av Muppar som mer än gärna vill bekräfta teorin om att människosläktet skulle vara tvåkönat.

Den största alternativa teorin bygger även den på könsaspekten. I denna teori skall Herr Schreibers namn stavas Hjona. Då inget av de Viktorianska tillvägagångssätten att ta reda på Herr Schreibers könstillhörighet kan göra detta helt utan alla tvivel (Herr Joakim Gustavsson har vid flera tillfällen antytt detta och fört uppmärksamheten till sitt eget, manliga, attribut) förklarar teorin att det är möjligt att Hjona tidigare skulle ha haft erfarenheter av fattighuset. På fattighuset skulle man ha talat om manliga fattighjon som ett hjon, och kvinnliga som en hjona, varifrån Hjona skulle komma. Flera av anhängarna till teorin om Hjona som stavning motsätter sig dock denna förklaring med argumenten att det inte finns några belägg för att Hjona skulle ha denna bakgrund, att det inte är troligt att fattighjon blev tilltalade, och att det kvinnliga könets existens är obevisat för många Muppar.

Även teorier om stavningarna Jhona, Johna samt Jonha finns, men dessa är betydligt marginaliserade.

Biografi

Det finns få källor om Herr Schreiber under pre-mupp stadiet. Som mupp har Herr Schreiber spenderat mycket av sin tid i mupprummet, där han bland annat diskuterar poänglösa ämnen med andra muppar, gnäller på Herr Gustavsson och hans Skägg, ritar matematikproblem på tavlan, blir arg framför muppdatorerna då idioter skickar honom meddelanden över Internet och även när han spelar Starcraft. Han tros spendera all sin lediga tid i Mupprummet. Vid de tillfällen han inte är där utanför lektionstid tros det att han tidvis städas bort av Städaren. Herr Schreiber erkänner Den Argonbaserade Bävern.

Karriär

Herr Schreiber har haft position i Städführerns privata garde. Han var där Furir, tills han på ett skämtsamt sätt ifrågasatte Överste Adrians position och blev då nedgraderad till Menig. Detta reflekteras i Överste Adrians citat i Muppcitat. Sedan dess har han uppgraderats till Korporal då han tillade en smart poäng i en konversation till Överste Adrians fördel.

Jonah's Disciples

Under senare tid har Jonah ofta siktats med ett följe muppar som följer hans minsta vink och nyck. Det denna nya kult oftast iaktagits göra är att betrakta Jonah med stort intresse då denne spelat Starcraft, och ljudligt talat med sig själv om vad han gör just i detta ögonblick.

Den finns flera teorier om hur allt detta hänger ihop, men många är övertygade om att det måste vara något med Jonah's röst som håller dem kvar. Varför skulle han annars sitta och prata med sig själv hela tiden då hans disciples är närvarande? Den enda bristen i denna teori är att ingen annan har visat några tecken på påverkan då de pratat med Jonah, och många hävdar därför att det även måste finnas en komponent hos den indoktrinerade, som gör indoktrinationen möjlig. Om detta skulle visa på större mental kapacitet hos de indoktrinerade, eller mental svagsinthet är för tillfället vida omdiskuterat. Debatter om denna nya kults syfte har även börjat ta fart bland mupparna: Är detta någon ny form av religion, med Jonah som någon form av profet, och i sådana fall, är den då lojal mot Bävern eller inte? Eller är det Jonah's hunger efter uppmärksamhet som fått honom att långsamt skapa viljelösa slavar som skall kunna passa upp på honom? Det tidigare påståendet har väckt stor förfäran i muppkollektivet, men uttalanden från Bäverns starkaste undersåtar, F.A.O. och Påven, har ännu inte kommit.

Den simplare teorin att Jonah endast ämnar se till att någon tar efter när han avmuppas brister i att Jonah skulle se till att en deciple allena hade vore vald för denna uppgift, då den nuvarande - mer spontana - situationen med stor risk kan leda till meningsskillnader om vem som är Jonahs rättmätige efterträdare.

Nedan följer en lista på Jonah's nuvarande disciples, men det finns ingen garanti att dessa är alla. Har mupparna kanske rent av fått en sleeper cell organisation på halsen?

Jonahs disciples är så långt komna på mupprumsapatins utvecklingsgren att de själva snart kan räknas som Jonohr.

Herr Diplomacy leder nu en utredning om huruvida Jonah kommer att göra dessa följeslagare till Vicehjon när Jonah lämnar Mupprummet "för gott". [läs: Den Argonbaserade Bävern kommer stundvis att dra tillbaka Jonah för att slå skräck i de yngre mupparna, som skrivet i Profetian]

Referenser

[1] Alla uttalanden kan inte källhänvisas men att vår Fröken Ordförande har gjort ett sådant uttalande ställs utom allt tvivel då wikisidan om Muppcitat påstår detta.

Se även
Företrädare:
Förste ämbetsinnehavaren
Städführerns furir
20072008
Efterträdare:
Positionen vakant


Företrädare:
Okänt
Mupprumsvakt
20062009
Efterträdare:
Positionen vakant
Den här artikeln är hämtad från https://alefwiki.se/index.php?title=Jonah&oldid=8200