Jonah-ord

AlefWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ett Jonah-ord är ett ord som konstruerats av Jonah. De brukar tendera att vara en blandning av engelska och svenska, med vissa inslag av helt egenkonstruerade ändelser och avledningar. De kan också vara ord som nästan betyder rätt sak, eller nästan används på vedertaget sätt.

Jon-disclaimer

Alla Jonah-ord som representeras här är ord som Jonah innan yttrandet själv är helt medveten om är fel och skall klassas som Jonah-ord. Det finns dock andra ord som Jonah yttrar som är omedvetet sagda.

Lista på Jonah-ord

 • behava (som i 'behava god kärlek till sin dator') - Synonymt med "att hysa".
 • delimetrar - Av det engelska ordet "delimiters"
 • giltig - skyldig (av engelska ordet "guilty")
 • föda upp stock - föda upp boskap
 • inventera - uppfinna
 • pedestrian - fotgängare
 • eradikera - förstöra helt
 • intendera - avse, ämna

Alla Jonah-ord är emellertid inte skapade av Jonah. Några exempel på ord som konstruerats av andra Muppar:

 • washera (som i 'Jag skall washera mina händer.') - tvätta (konstruerat av Máté)
 • svamp (som i 'Jag råkade orientera ned oss i en svamp.') - träsk (konstruerat av Joakim)
 • movera (som i 'Jag tycker att vi skall movera på oss nu.') - flytta (konstruerat av Máté)

Några exempel på ord som konstruerats av ickemuppar:

 • cancelleras (som i 'Om ni är inaktiv i ytterligare 5 minuter kommer er bokning att cancelleras') - avbrytas (konstruerat av Veolia transport)
 • continuera (som i 'Den 16 dito continuerede de Danske deriss arbeijde (deras arbete, red. anm.)' - fortsätta (konstruerat av en svensk försvare av Malmö, ang. Danskarnas förberedelser att storma staden, juni 1677.)
 • approacha (som i 'Om afftenen besatte de deriss approacher') - närma sig (konstruerat av samma svenska försvarare)

Se även