Terminologi

AlefWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Muppmatematisk terminologi är den matematiska terminologi de flesta mupparna rättar sig efter. När man håller på med matematik är det viktigt att använda rätt terminologi. Nedan följer några oegentliga uttryck och deras korrekta motsvarigheter. Tänk till och försök lista ut vilka uttryck som är de korrekta och vilka som är de oegentliga.

Klassen -afs

Den kända -afsklassen är ord, eller rättare sagt morfem, som slutar på -afs och har en viss matematisk innebörd. Det gemensamma för alla dessa morfem är att de har en negativ innebörd.

 • Slafs: Omfattande och tidskrävande omskrivningar och förenklingar av uttryck.
 • Krafs: Mindre viktiga delar av ett bevis eller en lösning.
 • Tjafs: Gränsfall och specialfall som man inte orkar ta hänsyn till.
 • Hafs: Tveksamma resonemang till påståenden.
 • Tafs: Förvirrande, främmande och rentav äckliga begrepp och matematiska områden.
 • Klafs: Giltiga, men röriga resonemang som är svåra att överse.
 • Skrafs: Till synes oviktiga, men i hög grad viktiga, detaljer i uppgifter.

Andra uttryck

 • Ulfa sig: reflexivt verb att göra läxor i någon av de kurser Ulf är lärare i. har ni ~ er än? gjort klart veckans uppgifter från Ulf
 • Mniam: substantiv -en -/ -erna god mat, godsak. en sån där ~ godsak från gässcafé
 • Floora it: intransitivt verb försvenskning av eng. "floor it"; uppmaning att öka hastigheten i fordon ~ gasen i botten
 • Kötta: transitivt verb döda, förstöra, sätta kraft till. ~ matteläxor lösa stor mängd matematikläxor ~ mig igenom med stor ansträngning övervinna ett hinder
 • Sak som borde göras: substantiv läxa som fördröjts länge, ofta pga. andra sysselsättningar jag har ~ jag har en läxa som jag borde gjort för länge sen