Slafs

AlefWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Slafs är ett brett och användbart begrepp inom Muppmatematik. Slafs är termen på omfattande och tidskrävande omskrivningar och förenklingar av uttryck, ofta mycket enkla men jobbiga aritmetiska förkortningar och förenklingar. Slafs förekommer i dagligt mupptal då man vill beskriva karaktären på en viss uppgift. Till exempel kan en uppgift vara slafsig, kräva slafsande, vara en massa slafs och liknande.

Slafs kan också betyda själva arbetet att förenkla och skriva om uttryck. En uppgiftslösning som innehåller en mycket stor mängd mekaniskt och aritmetiskt arbete kan klassifieras som slafs.

Exempeluppgift

Detta är en exempeluppgift som karaktäriseras av att vara slafsig, eller av att kräva en stor mängd slafsande.

Vad blir derivatan med avseende på x av funktionen [math]\displaystyle f(x)= \frac{x^2\left(e^x+1\right)}{\sqrt{\ln{x}}}\left(\frac{\frac{1}{x}+x\ln{x^2}}{x^3-8x^2+\sqrt{5}x-46}\right)[/math]?

Andra aspekter av uttrycket

  • Slafsa - (verb) Utföra omfattande och tidskrävande omskrivningar och förenklingar av uttryck
  • Slafsig - (adjektiv) Om uppgift som kräver omfattande och tidskrävande omskrivningar och förenklingar av uttryck
  • Slafsa ut - (verb) Lösa ut [om variabel]
  • Slafsa runt - (verb) Fixa till variabla uttryck
  • Bortslafsning av kant - (grafteori) Restriktion av en graf med avseende på en kant
  • Ihopslafsning av kant - (grafteori) Kontraktion av en graf med avseende på en kant
  • Används inom Starcraft-sammanhang.

Se även

Den här artikeln är hämtad från https://alefwiki.se/index.php?title=Slafs&oldid=5878