Rättningshastighet

AlefWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Rättningshastighet är ett begrepp som ofta kommer till nytta i skolans vardag men är tämligen svårt att beskriva utan en lämplig enhet. Därför föreslås härmed standardenheten 1 Lars som beskrivs genom kvoten:

[math] \frac{n}{t} = kR [/math]

där [math]\displaystyle n[/math] uttrycker antalet uppgifter rättade, [math]\displaystyle t[/math] uttrycker tiden det tog att rätta i dagar och rättningshastigheten [math]\displaystyle R[/math] i enheten Lars. [math]\displaystyle k[/math] är en enhetslös normeringskonstant och är ett mätetal sådant att Lars har rättningshastighet 1 Lars. Detta för att enkelt kunna jämföra värden.

Senare undersökning har visat att ett approximativt värde för konstanten [math]\displaystyle k[/math] är [math]\displaystyle 2,4[/math].

Anledningen till valet av Lars som enhet för detta är att man vill åstadkomma att ingen individ har ett Larsvärde mindre än 1. Exempelvis har Ulf överslagsberäknats till att ha ett Larsvärde på 322 med det tidigaste experimentella värdet på enheten.

För närvarande har inga undersökningar kommit fram till om rättningshastighet är konstant för varje given lärare. Detta eftersom man inte vet om fler mätningar kan upptäcka en förändring i Larsvärdet eller endast ge oss ett bättre närmevärde till den aktuella lärarens konstanta Larsvärde.

Ett noggrannt aktuellt mätvärde för Lars finns inte i nuläget, men en grupp som försöker få fram mätdata för att empiriskt bestämma detta existerar.

En av de högsta Rättningshastigheterna som någonsin uppmätts var när Anders J nådde 4174 Lars.

Rättningshastighet för olika lärare

I följande tabell ges den genomsnittliga rättningshastigheten för olika lärare.

Lärare Rättningshastighet [math]\displaystyle [Lars][/math]
Anders J [math]\displaystyle 4174[/math]
Ulf [math]\displaystyle 288,\!66[/math]
Helena [math]\displaystyle 275 [/math]
Susanne [math]\displaystyle 163,\!20[/math]
Erica [math]\displaystyle 55,\!37[/math] (eller [math]\displaystyle 1.05 \times 10^5 [/math] på små läxförhör)
[math]\displaystyle P[/math] [math]\displaystyle 32,19[/math]
Lars [math]\displaystyle 1,\!00[/math]
Labbrapports-rättare [math]\displaystyle 2,\!56\times 10^{-25}[/math]

I denna tabell ges den genomsnittliga rättninghastigheten för olika prov eller projekt.

Prov Rättningshastighet [math]\displaystyle [Lars][/math]
Finlandsarbete [math]\displaystyle 3,\!00[/math]
Gröna Lund labbrapport [math]\displaystyle 0,\!00[/math]

Värden

I denna tabell anges en klassificiering av Larsvärden.

Rättningshastighet [math]\displaystyle [Lars][/math] Klassificiering
[math]\displaystyle 0[/math] Uppgift ej rättad
[math]\displaystyle 0,01[/math] Pensionsläsning
[math]\displaystyle 0,1[/math] Doktoreringsläsning
[math]\displaystyle 1[/math] Lars
[math]\displaystyle 5[/math] Normal
[math]\displaystyle 20[/math] Snabb
[math]\displaystyle 50[/math] Mycket snabb
[math]\displaystyle 100[/math] Extremt snabb
[math]\displaystyle 200[/math] Astronomiskt snabb
[math]\displaystyle 1000+[/math] Omänskligt snabb
(uppgifter rättade ett par
timmar efter inlämning)
[math]\displaystyle 3000+[/math] Omöjligt snabbt (uppgifter rättade mindre än en timme efter inlämning)

För labbrapporter

Eftersom labbrapporter har en betydligt mindre rättningshastighet än andra prov, är det vanligare att storheten anges i Messing, där [math]\displaystyle 1[/math] Messing [math]=2.56 \times 10^{-25}[/math] Lars.

Negativa rättningshastigheter

Det har spekulerats i att det skulle kunna förekomma negativa rättningshastigheter, även om några sådana ännu ej observerats. Åsikterna om huruvida negativa rättningshastigheter är önskvärda går isär. Vissa anser att de skulle innebära ett negativt antal uppgifter rättade på en viss tid, andra menar att negativa rättningshastigheter uppkommer då uppgifter lämnas tillbaka rättade innan de lämnats in. Om båda möjligheters existens medges innebär detta att ett negativt antal uppgifter lämnas tillbaka rättade innan de lämnats in ger en positiv rättningshastighet.