Diplomacy

AlefWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Fattigt diplomacyspel.

Inte att confucieras med Christian, även kallad Herr Diplomacy

Diplomacy, även kallat världskrigsnostalgiskt mumbo jumbo med sken av verklighetsförankring, är ett spel som spelas av Muppar när kravet att vara socialt trevlig överstigit deras potential. Diplomacy åtnjuter position bland de populäraste tiddödarna i Mupprummet.

Historik

Den här sektionen är fullkommligt ointressant, så därför har man försökt gömma den i vitt.

V. har funnits i Mupprummets hylla sedan svunna tider. Tre kända säsonger av V. har spelats samt ett par spel vid en sittning var. Höstterminen 2012 så printades en diplomacykarta som sattes upp på anslagstavlan i mupprummet. Knappnålar användes som pjäser.

2006-2007

Det första kända spelet skedde någon gång under läsåret 2006-2007. Bullen ansåg att det vore trevligt att spela ett spel, med antydelse mot krigsstrategi. Då V. var i Muppska händer och Christian, tillika Herr Diplomacy, kunde spelet väl så beslutade de att spela. Den sistnämnda organiserade ett spel med Muppar från NV06a. Startbrädet var som följande:

Flera av de spelande var specifikt tillfrågade att spela för att spelet skulle fyllas. Spelet dominerades av att endast England, Frankrike, Turkiet och i viss utsträckning Österrike gjorde ett ärligt försök att spela. Tyskland lade sig mycket snart framför alliansen England-Frankrikes fötter och gav bort sina center. Österrike var hämnad av att Turkiet var den enda erfarna spelaren på brädet. Máté lärde sig aldrig reglerna för spelet, och var snart ersatt av Eric Larsson. Det var dock för sent för Eric att hinna påverka spelet innan det polariserats i och med att Ryssland, som snart var ersatt av Samuel Edwards vilken lyckades likvidera sin nation på två drag (från 5 center). Resten av spelet bestod av ett halvhjärtat försök av Turkiet, Österrike (innan Turkiet svek honom och utplånade denne) och tidvis Italien att stoppa England-Frankrike pakten. Det sista som gjordes i spelet var ett anfall på Frankrike av England. England var 4 center ifrån att vinna när spelet övergavs för att istället spela Framtidsinspirerat mumbo jumbo utan verklighetsförankring från Frankrike och Englands sida. Frankrike påstod att han skulle ge upp sina center till England med ändamålet att få en annan vinnare än Turkiet.

2007-2008

Speletåret 2007-2008 var på initiativ av Knughax. Han hade erfarenhet av spelet ifrån en datorversion [1] och önskade spela mot mänskliga spelare. Herr Diplomacy tillfrågades någon gång under regnperioden (oktober eller november) och gick med på att undersöka intresset för ett spel. Herr Diplomacy tillfrågade förra spelets mest framträdande spelare samt en godtycklig grupp 07-Muppar som var intresserade av att spela. Senare myglade sig ytterligare en 07-Mupp, Alfred, in sig vilket resulterade i att Italien hade två spelare.

Startbrädet såg ut som följande.

Spelet kom att fortlöpa till 1923, och slutade inte förrän sista skolveckan. Detta tros bero på att spelet i stor mån präglades av utbredd paranoia. Spelet öppnades med en nedgång för Turkiet. Ett antal blunder samt en mestadels god Österrike-Ryssland relation gav Turkiet vid ett tillfälle endast Smyrna, Bulgarien och Sevastopol. En allians knöts dock i detta läge och Turkiet överlevde knipan. Allianserna på den sydöstra planhalvan (en linje med avgränsande karaktär går från Stp genom de neutrala provinserna till NAf) var många under spelets gång, men de hade ofta svårigheter med att frambringa ett avgörande. Italien och Österrike var den halvans första utplånade 1921. Österrike var dock på en annan planhalva vid det tillfället. Den nordvästra planhalvan formades starkt av att England och Tyskland anföll varandra tidigt. Tyskland hade initialt överhanden, men då Tyskland sökte göra ett ensamt anfall på England (Frankrike anföll England vid ett tillfälle i detta skede, tog Lvp, men gav upp ytterligare anfall då Italien tog Marseilles) och ej heller skyddade sin rygg blev han snart anfallen av Ryssland och utplånades 1905. Strax efter detta så hamnade Ryssland i en stark position med 8 center samt god chans på 11 samt endast England på 3 center som inte var i konflikt på annat håll. God lobbyism resulterade i att alla andra spelarna lovade att sluta upp mot Ryssland, vilket alla utom Italien höll. Detta samt taktiska blundrar resulterade i en försvagad position för Ryssland. Främst England, Österrike och Turiket flyttade fram sina positioner (Frankrike missade sin chans). Österrike tog sedan, när Ryssland hade ett ganska svagt, men ej besegrat, föga hotande läge, och gjorde ett större utfall mot Italien. Taktiska blundrar samt ett anfall på Österrike från Turkiet gav denne och Italien segern. Österrike överlevde attacken, men var försvagat. Frankrike hade i samband med Österrikes Italienska äventyr, trots hans position med 3 SC och Italienskt Mar, Spa och Por, landsatt en armé i Afrika som tog Tun, innan Österrike landsatte den på Balkan i syfte att inta Serbien. England var varse om dessa planer och sade att ifall Frankrike skulle samarbeta med Österrike i Serbien, skulle England anfalla Frankrike. Då detta skedde höll England sitt löfte, och med ett tillfälligt vapenstillestånd med Ryssland kunde Frankrike utplånas 3 år senare, 1914. Ryssland använde stilleståndet för att avancera på Österrike; först i dennes Tyska provinser, sedan på Wien och Budapest. Turkiet spelade mot än den ena, än den andra, och fullt krig mellan Turkiet och Ryssland utbröt 1917 när Österrike endast hade Trieste kvar som hemcenter samt några Italienska center. Österrike hade gjort ännu ett anfall mot Italien för att undkomma Turkiet och Ryssland, och Italien, som även England anföll, tappade mark. Vid detta tillfälle så missade Italien drag, och Alfred avsade sig positionen därefter. Håkan följde honom snart. Viktor Kull tog över positionen, men var ej kapabel att rädda den och föll sitt första år från 4 till 1 center. Draget innan större stridigheter bröt ut mellan Ryssland och Turkiet hade Ryssland anfallit England för Kiel. England höll resten av dess center tills förstärkningar kunde inbringas i och med att den Iberiska kampanjen var slutförd. Rysslands fronter kollapsade året efter att England fått fram förstärkningar, och England och Turkiet kom i mindre konflikt i Medelhavet, medan båda fortfarande anföll Ryssland. Turkiet tog även center i Italien, där både Österrike och Italien fanns kvar. 1921 så gick England upp i 16 center och hade en tydlig chans på en solo på 18 SC. Turkiet och Ryssland gick ihop för att hålla tillbaka England tills spelets slut, vilket var oundvikligt kommande med bara ett par veckor kvar till sommarlovet. 1925 (1924?) var satt som sista år. Dock gjordes en misorder vilket släppte in England i Galizien. England lyckades med det erövra Warszawa och Moskva, vilket gav honom vinsten. Turkiet slutade på 15 SC och Ryssland höll endast München när spelet slutade. Enligt tidigare överrenskommelse så införskaffades en pokal till Christian, samt en smädande statyett till Knughax. Det föll sig dock så att Christian blev den som höll i införskaffandet, vilket fick det att se ut som att han köpte den åt sig själv. I och med att de senare årens spel inte blev lika omfattande och prestigefyllda (för att ödmjukt bedömma dem) anser Herr Diplomacy nu pokalen något pikant.

2012-2013

Denna sida samt ett par treor gav några ettor i N11a inspirationen till att starta ett nytt parti diplomacy. Det dröjde ett halvår (till HT 2012) innan det blev något av det, men sedan satte det igång. En ny diplomacykarta printades och sattes upp på anslagstavlan i mupprummet då folk av någon anledning inte gillar att ett pågående spel tar upp plats på någon horisontell yta under någon längre tid. Drag skulle göras varje vecka på fredagar beslutades det. Uppställningen var följande:

I skrivande stund pågår partiet fortfarande så att säga hur det slutar vore att spoila det.

2017-2018

Diplomaacy återupptogs som aktivitet i mupprummet.

2018-2019

Ett diplomacyspel spelades under detta läsår.

2019-2020

Under detta läsår spelades två diplomacyspel.

2020-2021

Höstterminen

Tidigt under höstterminen av 2020 så sattes ett nytt diplomacyspel igång, den här gången med en absurd mängd Muppar, för att vara exakt så var det 22 stycken, varav många var från N20a. Dragdagar var på måndagar och onsdagar, reträttdagar var på tisdagar och torsdagar och på fredagar var det deployments. Muppställningen var följande:

Spelet har nu avslutats, efter avslöjandet av en hemlig allians bestående av det fullständiga deltagarantalet från N19a, vilken efter kollapsen av resterande makter själv kollapsade i inbördes konflikter. De tre makterna med flest center vid spelets slut var Fredrik, Mårten F samt Adam. Fredrik hävdar att han vunnit spelet eftersom han höll flest center, men detta är tveksamt eftersom Mårten F och Adam var i en allians vid spelets slut.

Att notera är kartan, som av många deltagare ansågs vara mycket dålig. En stor del av detta berodde troligvis på inkompetent användande. Det fanns i många länder center som man enligt reglerna inte var menad att äga från spelets start, men detta ignorerades, vilket ledde till att Ryssland fick 10 trmupper till start och Nederländerna endast 3. Troligtvis hade dock spelet blivit ännu värre om man kört som instruerat, eftersom många länder då hade kunnat spendera flera år på att plocka neutrala center.

Det förvirrande slaget om Slovenien

Hösten 1902 så hände en annorlunda konflikt, som har kommit att kallas det förvirrande slaget om Slovenien. Det som vi tror hände är att de Tjeckoslovakiska soldaterna marscherade in Slovenien, Spelledaren sa att både att Tjeckoslovakien kom in i Slovenien, att de inte gjorde det, att armén i Slovenien skulle retirera och att den skulle stå kvar, dessutom så användes fel förkortning av Slovenien. Vad som egentligen hände har få någon aning om, men fråga Emil B, han förstod det på något sätt.

"GM missade en support-hold från Sixtens sida i sitt utskick om reträtter, upptäckte och fixade sedan detta och fyllde i det i center-tabellen, men glömde informera spelarna (eller i alla fall mig) om det." - Emil B

Vårterminen

Efter ett tidigt slut på höstterminens spel började det smidas planer bland mupparna om att starta en ny omgång diplomacy. Eftersom många ansåg att den gamla kartan var extremt dålig (berodde mest på inkompetens i användning), bestämde sig Fredrik, Alvin, Emil B och Eskil S för att skapa en ny karta (Eskil S utförde dock grovjobbet), som bestod av det ungefärliga området runt Medelhavet vid millenieskiftet (från år -1 till år 1 V.T.). Muppställningen var som följer:

Denna spelomgång utgjorde även den första användningen av en chattbot för att samla in (ej utföra, detta gjordes fortfarande av GM) dragen, vilket ledde till att Emil B både kunde vara GM och delta i spelet. Botten ses allmänt som "Allmänt kass, troligtvis hög på samma skit som Igor, men för det mesta fungerande".

Fotnot

[1]Herr Diplomacy's not: Datorversionen är, så långt Knughax använt den (Multiplayer-funktionen är bra), en produkt att lära sig spelets regler, men inte hur man spelar bra.