Al Gore

AlefWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Mupprumseffekten.

Al Gore är en rakad hippie som är globalt känd för sitt engagemang i frågan om den globala uppvärmningen. Utifrån de mätningar Al Gore baserar sina påståenden på kan man tydligt se en korrelation mellan stigande koldioxidhalt, temperatur och muppar, vilket skall bero på den så kallade mupprumseffekten. Teorin lyder som följande: I och med att atmosfären innehåller en ökad andel växthusgaser, främst koldioxid, absorberas mer värme till atmosfären. Att detta kan ske beror på att växthusgaser i ursprungsläget är kalla och således kan absorbera mer värme (kolsyra, vilket är närliggande koldioxid, blandas till exempel i drycker för att hålla dem svala). Den ökade temperaturen är problematisk, då den ger upphov till ett ökat antal muppar.

Hur detta gick till var länge oklart. Ett tag var teorin att muppar drogs till värme dominerande. Al Gore kunde dock efter en tids studier i Florida konstatera att varmare klimat gjorde att det blev mer ansträngande att frilufsa, vilket således leder till att den Uranbaserade Björnen får mindre energi att använda i kapprustningen mot den Argonbaserade Bävern. Den Argonbaserade Bävern har då möjlighet att skapa fler muppar.

Än så länge har mupprumseffekten endast haft en större inverkan på mupprummet, men Al Gore menar att den bekräftat ökade andelen växthusgaser i jordens atmosfär på sikt kommer leda till att Mupparna sprider sig över hela klotet, och att hela jorden blir ett enda stort mupprum. Detta menar Al Gore är dåligt, då hela planeten skulle fastna i mupprumsapati och förfalla, samt att Al Gore föredrar sin limousin svart framför Emilfärg. Dock är Al Gore ej medveten om att Mupprummet är hälsosamt, det bara verkar inte så.

Den här artikeln är hämtad från http://alefwiki.se/index.php?title=Al_Gore&oldid=8156