Städ

AlefWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En aktivitet benämnd städning, eller ibland I hög grad verklighetsförankrad exercis mumbo jumbo, genomförs med långa oregelbundna mellanrum i mupprummet. Ansvarig för att mupprummet blir städat av muppar är Städführern. Det finns även en kommunalt anställd städare som då och då stryker förbi.

Principerna bakom städningen

Konceptet bakom städningen är enkel att förstå, för att uppnå en resonabelt ren miljö i ett område så måste smuts transporteras därifrån i en takt större eller lika med den som smuts tillförs till området. Städning bidrar generellt till en minskning av entropin.

Verktyg och metoder för städning

  • Handen är det primära verktyget för att genomföra städning i mupprummet. Den kan snabbt, lätt och ledigt greppa tag i föremål av varierande karaktär. Det kan ibland vara bra att förse handen med en skyddande handske innan vissa sorters föremål greppas. Efter det att ett föremål greppats kan det flyttas till sin korrekta position i rummet. Om det inte har en korrekt position i rummet och ingen vill erkänna sig vara ägare till föremålet så finns det ett speciellt område reserverat för sådana föremål (se soptunna nedan).
  • Soptunnan är det området som är undanvarat för att förvara saker som inte hör hemma i mupprummet och som ingen vill ta på sig ansvar för. Soptunnan töms när det ser ut som att dess innehåll inte kan inneslutas av dess väggar och/eller det skulle uppstå problem med transporten av innehållet vid ökad mängd innehåll. Vid tömning så är soptunnans innehåll överlämnat till vaktmästeriet för bortförsel från skolans egendom och destruktion vid annan ort. Nya sopsäckar går att finna både hos vaktmästeriet och städarnas förråd.
  • Dammsugaren är ett i städtekniska sammanhang nytt påfund relativt handen och soptunnan. Den fungerar genom att suga upp damm från olika ytor med hjälp av att en elmotor pumpar luft från punkt A till punkt B. Undertrycket som då uppstår vid punkt A får lösa partiklar där (damm och mindre skräp) att förflytta sig till punkt B, ofta så finns det ett filter emellan som fångar upp partiklarna för att förhindra att de åter införs i systemet. Användes utav outgrundliga anledningar sparsamt i mupprummet. Finns att låna hos städarna.
  • Moppen är ett i mupprummet mycket sällan använt verktyg för att ta bort det damm som inte går att undanröja med dammsugaren. Det finns två sorters moppar, torr- och våtmoppar. Våtmoppar kräver närhet till vatten för att fungera optimalt, men de går att använda som torrmoppar i nödfall. Våtmopparna har dessutom den fördelen att de går att använda tillsammans med bonvax för att göra golv extra glansiga (behövs ofta appliceras mer än en gång för att få en märkbar glans). Finns att låna hos städarna.
  • Dammtrasan är även den en raritet i mupprummet. Den är en dunk med fördelaktiga egenskaper för att binda smuts och damm till sig. Den används på ytor där varken dammsugare eller mopp är rekommenderade att använda, alternativt ytor där dammsugarens resultat inte var tillfredsställande och användandet av moppen kan var farligt för ytan (t.ex. bokhyllan och datorerna). Finns även den att låna hos städarna.
  • Polack är ett verktyg biologiskt odlat i Polen som kan ersätta alla andra städverktyg. Polacken identifierar smuts och oreda och behandlar detta genom elimination eller förflyttning av problemet (smutset alltså, inte polacken). På grund av hög efterfrågan är Polacker något som inte alltid är tillgängligt vid städning. De som själva är Polacker erfar således en fördel. Polacker har trots den låga tillgängligheten observetats i Mupprummet ett flertal gånger, beroende på att mupprummets miljö i vissa aspekter påminner om industriorter i 80-talets Polen, vilka användes för att träna Polackernas städning.

Se även

Den här artikeln är hämtad från https://alefwiki.se/index.php?title=Städ&oldid=8875