Regler

AlefWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
 • Regel 1 - Det är förbjudet att bryta mot någon regel. Undantag kan medges om ifrågavarande regelbrott är tillåtet genom en annan regel.
 • Regel 2 - Det är tillåtet att bryta mot Regel 2.
 • Regel 4 - Det är förbjudet att fråga vad som hände med Regel 3.
 • Regel 5 - Alla regler som refererar till sig själva är ogiltiga. Det enda undantaget är Regel 5.
 • Regel 6 - Det är förbjudet att bryta mot Regel 2 om man samtidigt bryter mot antingen Regel 5 eller Regel 6.
 • Regel 7 - Det är förbjudet att följa Regel 7.
 • Regel 8 - Det är inte tillåtet att ta del av innehållet i Regel 8. Undantag medges om och endast om Regel 8 refererar till Regel 6.
 • Regel 9 - Regel 10 är ogiltig.
 • Regel 10 - Regel 9 är ogiltig.
 • Regel 11 - Det är inte tillåtet att följa Regel 9 utan att samtidigt följa Regel 10.
 • Regel 12 - Det är inte tillåtet att följa Regel 11 utan att samtidigt bryta mot Regel 10.
 • Regel 13 - Endast regler som med explicit angivet regelnummer refererar till andra regler, exempelvis Regel 6, är giltiga. Det enda undantaget från denna regel är Regel 13.
 • Regel 14 - Om noll, en eller flera regler motsäger varandra gäller den som har störst antal primtalsfaktorer. Om två regler har lika många primtalsfaktorer gäller att den regel som kommer först i lexikografisk sortering efter primtalsfaktorer uppställda i storleksordning har företräde.
 • Regel 15 - Om noll, en eller flera regler motsäger varandra gäller den som har minst antal primtalsfaktorer. Om två regler har lika många primtalsfaktorer gäller att den regel som kommer sist i lexikografisk sortering efter primtalsfaktorer uppställda i storleksordning har företräde.
 • Regel 16 - Om Regel 5, 12 eller 9 inte gäller under förutsättningarna av Regel 8 givet att Regel 14 inte träder i kraft, samt att de regler som inte refererar till regler som refererar till sig själva refererar till Regel 13 eller 15, är Regel 11 ogiltig men bara i de fall då Regel 7 eller 8 tillverkar motsägelser under förutsättningen att Regel 9 gäller.
 • Regel 17 - Ingen regel får referera till regler som refererar till sig själva.
 • Regel 18 - Det är förbjudet att förstå Regel 16.
 • Regel 19 - Inga två regler får ha samma ordningsnummer.
 • Regel 19 - Regler som refererar till sig själva är undantagna från Regel 19.
 • Regel 20 - Det är förbjudet att följa en ogiltig regel.
 • Regel 21 - Grammatiska fel är samtliga regler som innehåller ogiltiga.
 • Regel 22 - Regel 22 är en självmotsägelse.
 • Regel 23 - Det är inte tillåtet att ifrågasätta regler.
 • Regel 24 - Regel 24 finns inte.
 • Regel 25 - Ingen regel får referera till någon annan regel. I synnerhet gäller detta Regel 17.
 • Regel 26 - Endast Regel 3 får läsas högt.
 • Regel 27 - Om något tvistemål uppstår som inte berörs av någon regel gäller den närmast föregående regeln.
 • Regel 28 - Ingen regel får innehålla bokstaven e om den inte samtidigt innehåller bokstaven i.
 • Regel 29 - Denna regel är undantaget som bekräftar Regel 28.
 • Regel 30 - Ingen regel får innehålla exakt sjuttio bokstäver. Denna regel är inte ett undantag.
 • Regel 31 - Antalet regler måste överstiga trettioett.
 • Regel 32 - Antalet regler måste understiga trettiotvå.
 • Regel 33 - Om antalet regler understiger trettioett är reglerna 31 och 32 ogiltiga.
Den här artikeln är hämtad från https://alefwiki.se/index.php?title=Regler&oldid=6814