Jodenstone

AlefWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Fotografi av Jodenstone vid upptäckten av ungdomens källa.

Dr. Jodenstone (även känd som JoDenStore) är en av de mindre kända upptäcksresandena, Han har inte uppnått samma status som tex. den mer kända Dr.Livingstone. Detta trots att han upptäckte ungdomens källa år 1876.

Jodenstone är även en av sydpolens upptäckare, han valde dock att hålla det hemligt för omvärlden eftersom expeditionen räknades som ett misslyckande.

På senare tid har dock Jodenstone blivit en kändis inom matematiska kretsar, då han står för upptäckten av Joels stora sats.

Jodenstone är även känd som skaparen av Cavegame.

Sydpolens upptäckare

Teckning föreställande Jodenstone, vid hans första resa till sydpolen.

Under början av 1800-talet beräknade Jodenstone alla kända kontinentalplattors massa med hjälp av Joels stora sats, ett kraftfullt verktyg som gav honom ett stort övertag i förhållande till sina kollegor. De slutsatser han kunde dra av sina resultat var följande:

  • Jorden var för stor.

Eller:

  • Det fanns en kontinent som ännu inte var känd.

Den mest logiska slutsatsen var således: Jorden var för stor.
Men efter ett frenetiskt experimenterande, vilket enligt legenden utfördes med äpplen i en vattenbalja, Insåg han att han hade haft fel, Jorden var inte för stor. Han återgick till sina beräkningar, och denna gång kunde han med hjälp av sina experiment dra slutsatsen:

  • Jorden var felbyggd.

Eller:

  • Det fanns en kontinent som ännu inte var känd.

Han ansåg att det troligaste just nu, var den första slutsatsen, dvs: Jorden var felbyggd. Han ansåg länge att detta var rätt, tills den dag då han fick frågan "Varför äter inte isbjörnar pingviner?". Han insåg senare att hans slutsatser varit fel från första början, Jorden hade en okänd kontinent. Med stöd av sin tidigare forskning kunde han lätt räkna ut att denna kontinent borde ligga någonstans vid (91° S). Han kunde även bestämma vad denna nya kontinent bestod av. Hans första antagande var att den bestod av en frusen vätska, med en atommassa på ungefär 18 u. Han förfinade sedan detta påstående, och påstod sedermera att Sydpolen bestod av glas. Detta gav honom många sponsorer som var mer än villiga att betala för hans resa till "landen av glas". När han väl nådde fram den 18 Augusti 1856 visade det sig att han hade haft rätt på samtliga punkter utom det som varit viktigast för honom. Sydpolen bestod till största delen av is (Ej smaksatt). Detta misslyckande var en svår chock för honom, och han valde att inte återvända till England, utan att istället söka sig till Afrika.


Se även