Din mamma

AlefWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mupparna har skapat diverse Din Mamma-skämt, som baseras på matematik. De bör därför klassas som mycket nördiga. Här följer några exempel; fyll gärna på listan.

Matematik

 • Din mamma kan inte övertäckas med ett ändligt antal bollar. Din mamma är således ej totalbegränsad.
 • Suppose yo mama is skinny. Then there exists a domain in which her ass fits. Contradiction - therefore, yo mama is a huge fatass.
 • Din mamma ingår i alla volymer.
 • Din mammas tautologier är falska.
 • Din mammas axiom är falsifierbara.
 • Din mammas träd saknar lövnoder.
 • [math]\displaystyle \sin{\left(\frac{1}{mamma_{din}}\right)}\approx \frac{1}{mamma_{din}}[/math]
 • Din mamma saknar reflexiv identitetsrelation.
 • Din mammas mängder saknar total ordningsrelation.
 • Din mammas testfunktioner växer mot oändligheten.
 • Din mamma är monotont avtagande.
 • Din mammas funktioner saknar målmängd.
 • Din mammas partikulärlösning löser den homogena ekvationen.
 • Din mamma är så fet att hennes Hilbertrum ej omsluter henne.
 • Din mamma är så fet att hennes Cauchyserier divergerar.
 • Din mamma är en Riemann-subba.
 • Din mammas heltal saknar primtalsfaktorisering.
 • Din mammas operationer tar plats hos kirurgen.
 • Din mammas specialfall är motexempel.
 • Din mammas plan är försenade.
 • Din mammas kompletta graf saknar Hamiltonstig.
 • Din mammas mängder har negativ kardinalitet.
 • Din mamma är så dum att hon försökte optimera en cosinus-approximation genom att gå från Taylor-serier till Fourier-serier.
 • Din mammas tvåpotenser är relativt prima.
 • Din mammas tomater är relativt prima.
 • Din mammas cevianer är parallella.
 • Din mammas cirklar är icke-konvexa.
 • Din mammas cirklar är inte likformiga med varandra.
 • Din mammas trianglar saknar omcentra.
 • Din mammas polynom av grad större än noll är begränsade i oändligheten.
 • Din mammas tal saknar komplexa konjugat.
 • Din mammas indirekta bevis saknar motsägelser.
 • Din mammas cirklar är specialfall av kvadrater.
 • Din mammas satser gäller inte på onsdagar.
 • Din mammas exponentialfunktioner har minst en rot.
 • Din mamma mäter sina variabler.
 • Din mamma tror att gränsvärden är hotellägaren som tar hand om mexikaner vid den amerikanska gränsen.
 • Din mammas belopp är negativa.
 • Din mammas reella polynom har ett udda antal icke-reella lösningar.
 • Din mammas 2D-rum saknar kartesiska koordinater.
 • Din mamma är tät i [math]\mathbb{R}^3[/math].
 • Din mammas släktträd är inte acykliskt.
 • Universen är en äkta delmängd av din mamma.

Fysik

 • Din mamma absorberar alla passerande neutrinos.
 • Din mammas elektroner rör sig mot katoden.
 • Din mammas resultantkrafter är motriktade accelerationsriktningen.
 • I de flesta galaxer krävs mörk materia för att förklara hur de hålls ihop via gravitationskrafter. I Vintergatan krävs emellertid endast din mamma.
 • Trots att din mamma är sfäriskt symmetrisk går det ej att använda Gauss lag för att beräkna hennes elektriska fält. Detta beror på att det ej existerar någon Gaussyta som omsluter henne.
 • Din mammas gravitationskraft är proportionell mot avståndet.
 • Din mammas neutrinos kan detekteras med en underexponerad engångskamera.
 • Din mammas kritiska massor består av en enda atom.
 • Din mammas entropi minskar i stängda system.
 • Din mammas resistorer är supraledande.
 • Din mammas supraledare är isolatorer.
 • Din mamma har tre Lagrangepunkter.
 • Vad har jag och neutrinos gemensamt? Vi båda penetrerar din mamma konstant.
 • Din mamma kommer att ersätta Pluto

Kemi

 • Din mammas baser har negativt pH.
 • Din mammas atomkärnor hålls ihop via Van der Waal-bindningar.
 • Din mammas katalysatorer tar del i reaktionen och sänker reaktionshastigheten.
 • Din mammas isotoper saknar neutroner.
 • Din mammas ädelgaser binder genom exotermisk reaktion till andra atomer.
 • Din mammas ädelmetaller fungerar som offeranoder.

Programmering

 • Din mammas sökningsalgoritmer går i exponentiell tid.
 • Din mammas C-program exekveras i en Java VM.
 • Din mammas pekare pekar alltid på bitbucket.
 • Din mammas processor står i köket och river morötter.
 • Din mammas RAM-minne kan bara läsas ifrån på onsdagar.
 • Din mammas hashfunktion är en d8.
 • Din mammas Turingmaskiner kan inte exekvera algoritmer.
 • Din mammas transistorer fungerar helt korrekt, men saknar ben.
 • Din mamma är så dum att hon deklarerar sina variabler som skatt.
 • Din mamma tror att klockcykler är cyklar med hastighetsmätare.
 • Din mammas abstrakta klasser kan inte subklasseras.
 • Din mammas stationära dator drivs av ett USB-nätaggregat.
 • Din mamma är en SSOServer.
 • Din mamma är programmerad i PHP

Se även