AlefWiki:Om

AlefWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Alefwikin, även kallad underhållande mumbo jumbo med förankring i en skenbar verklighet, är en Wiki ämnad att täcka muppkulturen och alla aspekt som uppstått i samband med föreningen Alef Noll. Någonstans, vid en för ändamålet vald tidpunkt, togs ett beslut att starta en "muppwiki." Detta beslut var mycket viktigt: utan det hade underbara kvalitetstexter med omfattande existensberättigande, som denna, aldrig sett dagens ljus.

Historia

Någongång runt år 2006 skapades Alefwikin. I skrivande stund (14-02-2020) är det helt okänt vem som gjorde detta.

Efter det här är det ett hål på ungefär 12 år där vi inte har någon koll.

Under hösten 2018 så gick Alefwikin sönder. Efter mycket möda och stort slit lyckades Emil S och Axel (med viss hjälp av Jonathan Lööv) fixa den i April 2019. För en längre aningen skrytigare förklaring av detta se Legenden om AlefWikins återkomst.