Kult

AlefWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En kult är en samling av n personer sådan att [math] 1 \lt n ≤ 10 [/math] som har något gemensamt som särskiljer dem från resten av världen och som är registrerade hos Jesper F och [x] .

Registrerade kulter

Regler för registrerade kulter

Varje kult som kan registreras måste förutom att den uppfyller kraven på antalet medlemmar även ha minst en ledare som kan skrivas upp i listan över registrerade kulter. Det är också en fördel om de flesta medlemmarna i kulten är muppar så att det blir enklare att hålla koll på vilka kulter som finns.

Kultmatematik

Kultmatematik är de lagar och regler som gäller för kulter

Lagen om kulternas bevarande

Lagen om kulternas bevarande, även kallad kultmatematikens huvudsats, säger att antalet kulter alltid är lika med fem. Om en ny kult skapas eller förstörs kommer en motsvarande antikult att skapas eller förstöras.

Antikult

En antikult är en osamling av n ickepersoner sådan att [math] n ≤ 1 [/math] eller [math] 10 \lt n [/math] som inte har något gemensamt som särskiljer dem från resten av världen och som är registrerade hos Jesper F och [x] . En antikult är även lika med minus en kult och om en kult och en antikult läggs ihop kommer summan att vara lika med [math]0[/math].

För närvarande existerar 4 antikulter. För de som tycker att detta inte fungerar med ovanstående Kultmatematik kan det upplysas att det faktiskt existerar ytterligare en vanlig kult, det bara verkar inte så

Den här artikeln är hämtad från http://alefwiki.se/index.php?title=Kult&oldid=10947