Riktlinjer för artiklar

AlefWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Alefwikin har vissa riktlinjer för den som känner sig vilsen. Detta bör ses som ett hjälpmedel för allmänt flummande snarare än regler för detsamma. Att följa dessa kommer dock förmodligen även göra ditt flumm mer uppskattat. Den här artikeln innehåller också de kommandon som kan användas för att formatera innehåll på ett lämpligt sätt.

Riktlinjer

Artikelskrivning

 • Undvik spamartiklar som inte uppfyller något egentligt syfte. Detta är främst korta artiklar vars information (om någon) lätt skulle kunna inkluderats i en annan artikel. Detta unviks lättast genom att ge artiklar en viss längd, såvida de inte är s.k. Perfekta artiklar (vars syfte kräver korthet). Exempel på sådana korta artiklar där undantaget gäller är Avledningsmanöver och Civilisation.
 • Kategorisera sidan, om möjligt. Många nya artiklar relaterade till mupparna kan kategoriseras efter etablerade kategorier. Exempel är Muppigheten, Matematik, Satser, Medlemmar, Klasser, Datorer, Datorspel, Muppsk mytologi, Föreningen Alef Noll, Ickemuppar, Lärare, Brädspel, Problem, Tal, Kemiska substanser och Årtal. Gör detta genom att skriva [[Kategori:din kategori]] längst ned i artikeln.
 • När artikeltiteln förekommer för första gången i själva artikeln skall den skrivas i fet text.
  • Korrekt: "En peasant är en pjäs i Schack..."
  • Inkorrekt: "En peasant är en pjäs i Schack..."
 • Länka så många ord i din artikel som möjligt till andra artiklar på muppwikin. För att länka till en artikel där ordet passar precis, skriv Så här länkar man till [[matematik]]. Om ordet inte passar precis, skriv Så här länkar man till [[matematik|matematiska saker]].
  • Korrekt: "Man kan använda cosinussatsen på olika matematiska problem och bevis."
  • Inkorrekt: "Man kan använda cosinussatsen på olika matematiska problem och bevis."
 • Om du skall skriva om en viss person, till exempel en mupp eller lärare, använd då en av dessa mallar: Mall:Mupp, Mall:BildMupp, Mall:Lärare eller Mall:BildLärare.
 • Skall du skriva programmeringskod, inled då varje rad med kod med ett mellanslag.
public class ExempelPåKodSkrivning { void Hej() { System.out.println("Tjenamors!"); } }
 • Skall du skriva en lista med saker, använd en punktlista. Skriv * i början på varje rad.
 • Har du en Se även subtitel i din artikel, skriv listan med länkade artiklar med en punktlista.
 • Alla bilder skall normalt sett ingå som en s.k. thumbnail som kan förstoras när man klickar på bilden. Normalstorleken för thumbnails är 200px. För att göra detta, skriv [[Bild:DinBild.gif|thumb|200px|Din bildbeskrivning här]] i artikeln.
 • Inled alla citat med en listpunkt (*). Formatera dem på detta sätt: "Detta är ett citat." - Anonym
 • Alla artiklar om lärare, eller andra personer som inte är muppar, får inte innehålla efternamn, utan endast första bokstaven. Detta gäller dock inte offentliga personer.

Matematik

 • Alla matematiska formler skall inledas med kommandot \displaystyle som garanterat formaterar formeln till en LaTeX-bild. Även mycket korta formler, t.ex. där endast en variabel ingår, skall formateras enligt detta. Undantag ges om formeln är kort och endast innehåller siffror och operationer.
  • Korrekt: Vi definierar [math]\displaystyle x[/math] enligt [math]\displaystyle x=\ln{e}[/math]
  • Inkorrekt: Vi definierar x enligt x = ln(e)
  • Giltigt undantag: Tre multiplikationer på varandra, 3·30·2500 = 225,000.
 • Multiplikationstecken skall användas med \cdot (interpunkt), [math]\displaystyle 20\cdot 4[/math], eller kryss, [math]\displaystyle 20\times 4[/math], aldrig med stjärna, [math]\displaystyle 20*4[/math] eller 20*4.
 • För mängder, t.ex. de reella talen, använd \mathbb{R}.
  • Korrekt: [math]\displaystyle x \in \mathbb{R^+}[/math]
  • Inkorrekt: [math]\displaystyle x \in R^+[/math]

Formateringsinstruktioner

Text

 • För att skriva kursiv text, skriv
''kursiv text''
 • För att skriva fet text, skriv
'''fet text'''
 • För att skriva både kursiv och fet text, skriv
'''''kursiv och fet text'''''
 • För att göra text större eller mindre (använd sparsamt), skriv
<big>större</big> <small>mindre</small>
 • För att färga text, skriv
<span style="color:dinfärg">färga</span>
 • För att länka till artiklar, skriv
[[Oartikel|länka]]

Rubriker

 • För att skriva en rubrik, skriv
== Din rubrik ==
 • För att skriva en underrubrik, skriv
=== Din rubrik ===

Matematik

 • Alla matematisk uttryck måste finnas inom <math> och </math>-taggar. Enligt riktlinjerna ovan rekommenderas \displaystyle starkt också. För att skriva ett uttryck, t.ex. [math]\displaystyle x+y=z[/math], använd
<math>\displaystyle x+y=z</math>
 • Nedan följer en lista på vanliga matematiska kommandon och deras motsvarande kod, för att skriva uttryck.

  [math]\displaystyle \frac{x+y}{z}[/math]  [math]\displaystyle 30\cdot 4[/math]  [math]\displaystyle 30\times 4[/math]  [math]\displaystyle e^{x+1}[/math]  [math]\displaystyle a_{i-1}[/math]  [math]\displaystyle a^{x+1}_{i+1}[/math]  [math]\displaystyle x \in \mathbb{N}[/math]  [math]\displaystyle \cos{x}[/math]

\frac{x+y}{z}  30\cdot 4  30\times 4  e^{x+1}  a_{i-1} a^{x+1}_{i+1} x \in \mathbb{N}  \cos{x}

  [math]\displaystyle \log_{42}{x}[/math]  [math]\displaystyle \sqrt{x}[/math]  [math]\displaystyle \sqrt[42]{x}[/math]    [math]\displaystyle \sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i}[/math]    [math]\displaystyle \alpha,\beta,\pi[/math] 

\log_{42}{x}  \sqrt{x}  \sqrt[42]{x}  \sum_{i=1}^{\infty}\frac{1}{i}  \alpha,\beta,\pi

  [math]\displaystyle n \equiv 3 \pmod{16}[/math]  [math]\displaystyle \dbinom{n+1}{r-1}[/math]  [math]\displaystyle \int^a_b 2x\,dx[/math]  [math]\displaystyle \lim_{x\rightarrow\infty}[/math]  [math]\displaystyle \vec{x}[/math]

n\equiv 3\pmod{16} \dbinom{n+1}{r-1} \int^a_b 2x\,dx \lim_{x\rightarrow\infty}  \vec{x}

  [math]\displaystyle \pm[/math]  [math]\displaystyle \neq[/math]  [math]\displaystyle \approx[/math]  [math]\displaystyle \leq[/math]  [math]\displaystyle \geq[/math]  [math]\displaystyle \forall[/math]  [math]\displaystyle \exists[/math]  [math]\displaystyle \left(\frac{a}{b}\right)[/math]  [math]\displaystyle \begin{cases}x=2y+3\\y=3x-5\end{cases}[/math]

\pm \neq \approx \leq \geq \forall \exists \left(\frac{a}{b}\right) \begin{cases}x=2y+3\\y=3x-5\end{cases}

Annat

 • För att skriva en punktlista, inled varje nytt objekt med stjärna (*).
  • För dubbelpunkt, skriv två stjärnor.
*För att skriva en punktlista, inled varje nytt objekt med stjärna (*).
**För dubbelpunkt, skriv två stjärnor.
 • För att skriva citat i början av artiklar, skriv
''<blockquote>Matematik är bra.</blockquote>'' - en matematiker
 • För att skriva en box med wiki-information, skriv
{| cellspacing="0" cellpadding="0" style="width:60%; border:1px #9f9fff solid;"
|-
| colspan="2" style="background:#efefff; text-align:center; padding:2px;" |
'''Din Rubriktext''' <br>
Din informationstext
|-
|}
 • För att lägga till en artikel i en kategori, skriv
[[Kategori:din kategori]]