Kärlek

AlefWiki
Hoppa till: navigering, sök

Det är uppenbart för var och en att kärlek är en form av relation. Frågan är vilka egenskaper den har. Nedan följer en utredning av detta.

Låt L beteckna relationen kärlek definierad på mängden av alla personer, P.

  • Är L reflexiv? Vi vill undersöka om det gäller att

[math]x L x \ \ \forall x \in P[/math]

Genom empirisk underökning har vi funnit att det existerar minst en person som inte älskar sig själv. Kärlek är således inte en reflexiv relation.

  • Är L symmetrisk? Vi vill undersöka om det gäller att

[math]a L b \implies b L a[/math]

Det finns många a och b i P för vilka a älskar b och b inte älskar a. Kärlek är således inte en symmetrisk relation.

Anmärkning: Symmetri är en önskvärd egenskap för relationen. Eftersom L inte är symmetrisk bör troligtvis något axiom revideras. Denna uppgift överlåtes åt alla som vill försöka.

  • Är L transitiv? Vi vill undersöka om det gäller att

[math]a L b \wedge b L c \implies a L c[/math]

Även här finns uppenbara motexempel. L kan därför inte vara transitiv.

Anmärkning: Vi skall skatta oss lyckliga att kärlek inte är en transitiv relation. Världen skulle vara många gånger mer komplicerad om transitivitet gällde.


Slutsats: För mängden av alla personer är kärlek inte reflexiv, inte symmetrisk och inte transitiv. Om vi inskränker oss till att betrakta en delmängd av P, nämligen mängden av alla narcissister, gäller emellertid reflexivitet.

Citat om kärlek

  • "Definition: 'Love' is making a shot to the knees of a target 120 kilometers away using an Aratech sniper rifle with a tri-light scope. Statement: This definition, I am told, is subject to interpretation. Obviously, love is a matter of odds. Not many meatbags could make such a shot, and fewer would derive love from it. Yet for me, love is knowing your target, putting them in your targeting reticle, and together, achieving a singular purpose, against statistically long odds."

―HK-47 från Star Wars: Knights of the old republic II beskriver sin syn på kärlek.


  • "Jag vill derivera dina kurvor."

-Ofta på skoj använd raggningsreplik (fungerar ytterst sällan).

Den här artikeln är hämtad från http://alefwiki.se/index.php?title=Kärlek&oldid=5069