Discordadmin

AlefWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Alef Noll har numera en discordserver. Om man vill gå med i den bör man prata med någon som är med i den. Vilka som är med i den är dock oklart. I början av året bestämmer Styrelsen vem ibland dem som ska vara discordadmin. Discordadmin är den som måste göra allt som har med discord att göra. Om du tar på dig rollen som discordadmin så måste du vara beredd på att 7/18 av de uppgifterna som delegeras till olika personer på Styrelsemötena kommer att gå till dig. Om du tycker att det är orättvist kan du ta upp det med Erika.

Discordadmin lista